Tota comunicació amb Amacdhistèria a través de qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic o formularis presents en aquesta pàgina web, suposa el consentiment que les seves dades personals siguin incorporades a una base de dades titularitat de Amacdhistèria, amb direcció a C/dels Infants, 3 2n 2a de Manresa.

Aquestes dades seran tractades conforme les Lleis Orgàniques 15/1999 i 34/2002 de Protecció de Dades amb caràcter personal, el titular de les dades té el dret a exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se a Amacdhistèria a C/dels Infants, 3 2n 2a de Manresa o bé per correu electrònic a amacdhisteria@gmail.com, sempre per escrit.